TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 57 (tháng 11/2018) (17/12/2018)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- CPTPP có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018     

- Thương mại Việt Nam - EU: Hành trang để tiến vào EVFTA          

- EC khuyến nghị VN cần những quy định pháp luật nghiêm ngặt chống khai thác IUU    

- Doanh nghiệp được tự do xuất khẩu gạo hữu cơ          

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên            

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2018            

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- 5 giải pháp nâng cao năng suất lao động cho DN         

- Thương hiệu quốc gia: Góp phần cải thiện vị thế thương hiệu Việt Nam         

- Chú trọng truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi lợn      

- Lợi ích khi sử dụng các sản phẩm có áp dụng dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm      

- Dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED

- Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL: Thành công từ những mô hình điểm  

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Những hiệu quả không ngờ từ Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012          

- Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp     

- Cách tiếp cận của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để góp phần nâng hiệu quả hoạt động của tổ chức        

- Vai trò của tiêu chuẩn trong phát triển đô thị thông minh

- Tiêu chuẩn hóa nông nghiệp hữu cơ niềm tin mới với người tiêu dùng            

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm soát phế liệu nhập khẩu           

- Công bố danh mục phế liệu tạm ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu          

- Chính thức bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước         

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                    

- Tin Trong nước                                                

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1635

Về trang trước Về đầu trang