Hợp tác quốc tế
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp Ủy hội sông Mê kông trong việc khai thác ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh (04/12/2018)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 28/11/2018 tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban thư ký Ủy hội sông Mê kông (MRC) về việc khai thác ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan tại Lưu vực sông Mê kông.

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và TS. Phạm Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ban thư kí Ủy hội sông Mê kông cùng đại diện cán bộ hai đơn vị đã tham dự Lễ ký kết.
 

     
Theo thỏa thuận, VNSC sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng của Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube cho Ủy hội sông Mê kông, bao gồm: ảnh vệ tinh, các sản phẩm từ ảnh vệ tinh, thời gian lưu trữ, phạm vi ảnh vệ tinh trong việc theo dõi và đánh giá tài nguyên nước cũng như các tài nguyên có liên quan một cách bền vững tại Lưu vực sông Mê kông.

 

VNSC sẽ tạo điều kiện để Ủy hội sông Mê kông truy cập sử dụng ổn định Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube, phục vụ cho các hoạt động và các dự án cụ thể trong công tác nghiên cứu và phát triển của Ủy hội.  

 

Trong quá trình hợp tác, Ủy hội sông Mê kông cam kết đảm bảo việc sử dụng Hệ thống Vietnam Data Cube theo các mục tiêu đã đặt ra và mang lại kết quả hiệu quả cho các nước thành viên. Đồng thời trao đổi và chia sẻ thông tin theo thủ tục trao đổi dữ liệu và trao đổi thông tin (PDIES) của Ủy hội bao gồm dữ liệu và thông tin cần thiết như các báo cáo và kết quả phân tích được lấy từ ảnh vệ tinh phục vụ giám sát và đánh giá tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan.

 

Nhằm mở rộng hợp tác, hai bên sẽ cùng khai thác Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube để thực hiện các công việc chung hoặc hợp tác với bên thứ ba, bao gồm: các đề tài nghiên cứu, các dự án, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với Kế hoạch chiến lược của Ủy hội sông Mê kông và Kế hoạch công tác hàng năm được các nước thành viên Ủy hội sông Mê kông phê duyệt. Việc hợp tác này sẽ thúc đẩy và góp phần hiện thực hóa “Sáng kiến 2019 của Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất (CEOS)” mà phía Việt Nam với vai trò Chủ tịch CEOS 2019 đã đề xuất.

 

Trong thời gian tới, VNSC dự kiến sẽ hợp tác với Ủy hội sông Mê kông sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh trong Hệ thống Vietnam Data Cube để theo dõi diễn biến lũ lụt, cập nhật định kỳ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, rừng.v.v. trong phạm vi Lưu vực sông Mê kông.

 

Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube - tập hợp dữ liệu vệ tinh LandSat (Hoa Kỳ), Sentinel (Cộng đồng Châu Âu), ALOS (Nhật Bản) được phát triển tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam từ năm 2017 nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ tinh quan sát Trái đất một cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh cũng như các công cụ khai thác miễn phí có khả năng giảm thiểu thời gian và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh; Phân tích chuỗi thời gian hiệu quả nhiều loại dữ liệu ảnh vệ tinh khác nhau để hỗ trợ các ứng dụng giám sát lớp phủ, rừng, hiện trạng sử dụng đất; Hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ người dùng trong và ngoài nước…

 

Đồng thời, Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube cũng hướng tới tầm nhìn là nâng cao năng lực của người dùng trong việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào các chương trình trong Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN-SDG).

 

Hiện nay VNSC đang phối hợp với các thành viên CEOS mở rộng và nâng cấp Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube thành hệ thống Mekong Data Cube phục vụ các nước trong khu vực.

 

Ủy hội sông Mê kông là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập vào năm 1995 bởi Hiệp định Mê kông, hợp tác trực tiếp với chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam trong việc quản lý lợi ích chung của nguồn nước và phát triển bền vững Lưu vực sông Mê kông với mục đích đảm bảo rằng sông Mê kông được phát triển theo cách hiệu quả nhất cùng có lợi cho tất cả các nước thành viên và giảm thiểu các tác động có hại đến con người và môi trường ở Lưu vực sông Mê kông.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 3226

Về trang trước Về đầu trang