Tin KHCN trong tỉnh
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (16/01/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 15/01, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức sở Khoa học và Công nghệ năm 2014. Tham gia Hội nghị có toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Nội dung chính của Hội nghị là tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2013; kết quả hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2013 và chương trình năm 2014; bầu ban thanh tra nhân dân; công bố quyết định khen thưởng năm 2013.

Năm 2013 sở KH&CN cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao với các nội dung chính:

- Công tác kế hoạch- tài chính: Triển khai kịp thời việc giao dự án ngay đầu năm đảm bảo đầy đủ kinh phí, là cơ sở đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn năm 2013; hoàn thành thuyết minh, xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 theo quy định, triển khai đúng theo quy định các thủ tục chuẩn bị đầu tư 02 dự án tăng cường tiềm lực KHCN.

- Công tác quản lý KHCN: xét duyệt được 7 đề tài dự án trong danh mục năm 2013 do UBND tỉnh phê duyệt, xét duyệt 02 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi do trung ương quản lý; tổ chức nghiệm thu 12 đề tài, dự án; họp hội đồng KHCN tỉnh xây dựng danh mục đề tài, dự án thuộc kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2014 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Công tác quản lý KHCN cơ sở: Tổng kết, đánh giá hoạt động KHCN cấp huyện năm 2013, triển khai các hoạt động cấp huyện năm 2014 tới 08 huyện, thành phố; tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội đồng chấm thi và trao giải cho Hội thi sáng tạo kỷ thuật năm 2012-2013.

- Công tác ứng dụng tiến bộ KHCN: Hoàn thành và nghiệm thu 07 dự án sản xuất thử nghiệm từ các năm trước và 03 dự án trong năm 2013.

- Công tác thông tin KHCN: Triển khai cung cấp thông tin thường xuyên cho các đối tượng khác nhau về hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh và những thông tin về áp dụng tiến bộ KHCN trong nước và quốc tế, trong đó điểm hình là các thông tin hướng tới người nông dân trong tỉnh.

- Công tác ISO hành chính công: theo dõi việc triển khai chương trình ISO hành chính công năm 2013 tại 44 đơn vị là các sở, ban, ngành trong tỉnh và 08 đơn vị mở rộng.

- Công tác thanh tra: Thực hiện 08 đợt thanh tra theo kế hoạch về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hoá; KH&CN; đề tài dự án KH&CN; thanh tra tại 76 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý vi phạm hành chính 04 trường hợp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hoá; …

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Trên những kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm 2010-2015 và triển khai kế hoạch hành động của tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh phí thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, năm 2014 ngoài những nhiệm vụ hoạt động thường xuyên hàng năm, sở KH&CN tỉnh tập trung vào những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

- Xây dựng triển khai các chường trình, đề án ứng dụng tiến bộ KH&CN: như xây dựng dự án đầu tư khu công nghiệp và các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thực hiện quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; …

- Phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ, thông tin KH&CN, quản lý tiêu chuẩn- đo lường chất lượng: xây dựng các đề án phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hoá đặc sản, chủ lực của tỉnh; Xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, kế quả các đề tài nghiên cứu sẵn có để áp dụng trong sản xuất và kinh doanh; …

- Cơ chế tài chính, đầu tự: Xây dựng, thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm để hoàn thành nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN, đảm bảo tối thiểu đạt mức chỉ tiêu kinh phí do trung ương giao;….

- Phát triển nguồn nhân lực KH&CN: Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh giai đoạn 2014-2020, trong đó tập trung đào tạo, thu hút nhằm bổ sung, tăng cường nhân lực quản lý nhà nước, nhân lực ứng dụng tiến bộ KH&CN; …

- Hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN: chọn những vấn đề ưu tiên trong phát triển kinh tế bền vững của tỉnh như kinh tế biển, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm… để xây dựngkế hoạch hợp tác cụ thể với các tổ chức KH&CN trong nước và quốc tế.

Thông qua Hội nghị còn có các ý kiến đóng góp của phòng và đơn vị trực thuộc sở các công việc cần phải thực hiên trong năm 2014. Cuối hội nghị, lãnh đạo Sở trao giấy khen trong năm 2013 của sở cho tập thể và cá nhân lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tổ công đoàn xuất sắc trong năm 2013.

 

 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 7139

Về trang trước Về đầu trang