Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội nghị Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và hướng dẫn HTQLCL ISO 9001:2008 (26/09/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 26/9, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng (TCĐLCL) (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị “Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008”. Tham dự Hội nghị có ông Vương Quang Cần – phó giám đốc Sở Khoc học và Công nghệ, ông Ngô Hữu Liêm – chuyên viên đánh giá trưởng độc lập và hơn 130 đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008 trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị nhằm phổ biến hướng dẫn các nội dung của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc “áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008” và Quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND Tỉnh về việc “Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008 trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước qua các giai đoạn 2006-2010 và 2011-2013 đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như giúp cho việc cập nhật văn bản pháp luật kịp thời, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản pháp luật khoa học, hỗ trợ tham chiếu nhanh chóng khi cần thiết; giúp cán bộ, công chức tổ chức thực hiện công việc khoa học hơn; góp phần tích cực trong việc vận hành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, chất lượng hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được được nâng cao; một số cơ quan đã kết hợp tốt giữa việc áp dụng ISO với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nên việc cập nhật thông tin nhanh.

Đến tham dự Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả của Sở KH&CN về tình hình triển khai HTQLCL vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, các đại biểu được ông Ngô Hữu Liêm giới thiệu các nội dung chính trong Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung liên quan đến công bố HTQLCL, đại diện của Chi cục TCĐLCL triển khai quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND và triển khai kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2014. Ngoài ra tại hội nghị các đại biểu tham dự còn trao đổi thảo luận những vấn đề áp dụng HTQLCL trong hoạt động của cơ quan đơn vị mình. 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 2831

Về trang trước Về đầu trang