TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 54 (tháng 8/2018) (12/11/2018)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: Phù hợp với 'luật chơi' quốc tế    

- Xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ cần chuẩn bị ứng phó với các quy định mới    

- Áp thuế tự vệ tôn màu: Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thép Việt 

- XK tôm sang Hàn Quốc gặp khó vì rào cản kỹ thuật     

- Ba  trở ngại chính trong xuất khẩu nông sản Việt         

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên            

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 8/2018 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- Quy chuẩn về khí CNG và LNG: Điều kiện cần cho việc bảo đảm an toàn và phát triển    - Hàng ngàn cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng không đạt chuẩn GMP sẽ không được phép tiếp tục sản xuất                 

- Chất lượng và sự khác biệt: Định vị thành công hàng hóa xuất khẩu  

- Sắp có tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát                      

- Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường           

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia                  

- Chấp nhận một số tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu KV/VK  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Quy định mới về điều kiện đối với thương nhân XNK khí

- Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự     

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu 2018           

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                    

- Tin Trong nước                                                

- Tin Địa phương                                               

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1725

Về trang trước Về đầu trang