Công tác khác
Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT năm 2018 (14/11/2018)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

 

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47

 

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gồm 55 thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (16 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ (03 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (29 thủ tục).

 

Xem chi tiết nội dung tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 729

Về trang trước Về đầu trang