Công tác khác
Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT năm 2018 (14/11/2018)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

 

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47

 

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gồm 55 thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (16 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ (03 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (29 thủ tục).

 

Xem chi tiết nội dung tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 730

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (24/09/2020)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2021 (07/09/2020)
  • Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 (14/05/2019)
  • Báo cáo Kết quả thực hiện Ngày pháp luật (2013-2018) của Sở Khoa học và Công nghệ (05/12/2018)
  • Tập huấn chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018 (07/11/2018)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2018 (04/06/2018)
  • Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 của Sở KH&CN (28/02/2017)
  • Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục HC cho cá nhân, tổ chức và DN" trên địa bàn tỉnh năm 2017 (24/02/2017)
  • Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (21/06/2016)
  • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (05/04/2016)