Công tác khác
Tập huấn chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018 (07/11/2018)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh BR-VT

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018.

 

Chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018

 

Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Kim Trường, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc. 

 

Kết quả chấm điểm xác định Chỉ số CCHC là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Thông qua Chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó, giúp cho đơn vị có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai thực hiện CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ, trong sạch, vững mạnh.

 

Nội dung của buổi tập huấn gồm hướng dẫn cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trên các lĩnh vực CCHC: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hoá quản lý hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Nguồn: Văn Quang

Số lượt đọc: 689

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (24/09/2020)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2021 (07/09/2020)
  • Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 (14/05/2019)
  • Báo cáo Kết quả thực hiện Ngày pháp luật (2013-2018) của Sở Khoa học và Công nghệ (05/12/2018)
  • Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT năm 2018 (14/11/2018)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2018 (04/06/2018)
  • Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 của Sở KH&CN (28/02/2017)
  • Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục HC cho cá nhân, tổ chức và DN" trên địa bàn tỉnh năm 2017 (24/02/2017)
  • Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (21/06/2016)
  • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (05/04/2016)