Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh BR-VT (10/09/2018)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đến năm 2020". UBND tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung.

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1873

Về trang trước Về đầu trang