Thống kê KHCN
Hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam (30/08/2018)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28/8/2018, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội thảo Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo giai đoạn 2014-2016 trong các doanh nghiệp đã được tiến hành khảo sát điều tra 8.000 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại 44 tỉnh/thành phố. Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm chỉ tiêu sau: 1) Loại hình doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; 2) Tài chính cho đổi mới sáng tạo; 3) Nguồn thông tin phục vụ đổi mới sáng tạo; 4) Hợp tác đổi mới sáng tạo; 5) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 6) Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Kết quả điều tra đã thu nhận được 7.711 phiếu, trong đó 7.641 phiếu có thể sử dụng, trong đó phân theo quy mô lao động của doanh nghiệp gồm: 4.929 doanh nghiệp nhỏ (chiếm 26,25% tổng số doanh nghiệp nhỏ), 820 doanh nghiệp vừa (chiếm 90,01% tổng số doanh nghiệp vừa) và 1.892 doanh nghiệp lớn (chiếm 67,84% tổng số doanh nghiệp lớn). Qua điều tra về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các doanh nghiệp cho thấy, có 17,9% doanh nghiệp lớn có bộ phận R&D và tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp vừa là 10,0% và doanh nghiệp nhỏ là 7,0%. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phân theo quy mô lao động của doanh nghiệp gồm 2.882 doanh nghiệp nhỏ, 525 doanh nghiệp vừa và 1.302 doanh nghiệp lớn. Về tỷ lệ số nhân lực R&D bình quân trong một doanh nghiệp lớn có đổi mới sáng tạo là 10,50%; 3,98% trong doanh nghiệp vừa và 1,4% trong doanh nghiệp nhỏ...


Theo đại diện của Vụ Thống kê Công nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê, cuộc điều tra được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước thuộc khối OECD áp dụng. Bảng hỏi được thiết kế để thu thập khá đầy đủ các thông tin nhằm phản ánh toàn diện thực trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo; quy mô mẫu điều tra đủ lớn, phản ánh đầy đủ cơ cấu doanh nghiệp về ngành sản xuất, thành phần kinh tế, quy mô doanh nghiệp, vùng miền và các địa phương. Bảng hỏi điều tra được thiết kế khoa học, logic và đem lại thông tin phong phú về thực trạng công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2015, trong đó nhiều số liệu và kết luận của cuộc điều tra phản ánh điểm mới về hoạt động này trong các doanh nghiệp có giá trị cao… Tuy một số điểm cần được bổ sung và luận giải thêm, song nhìn chung các kết quả nghiên cứu và báo cáo các kết quả của cuộc điều tra thí điểm này được đánh giá là có ý nghĩa và cần sớm được đưa vào áp dụng tại Việt Nam.

Nguồn: khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Số lượt đọc: 1067

Về trang trước Về đầu trang