Thống kê KHCN
Tập huấn “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018” (27/07/2018)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 và Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018. Sáng ngày 25/4/2018, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức lớp tập huấn điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018.

Tham gia buổi tập huấn có ông Đào Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các đại biểu đến từ các Sở Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam. Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe các cán bộ của Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia  giới thiệu về phương án của 2 cuộc điều tra, Hướng dẫn lập danh sách đối tượng điều tra và điền phiếu điều tra; Giới thiệu về định mức chi cho 2 cuộc điều tra.

 

Thời gian tiến hành điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ và điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018 trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

 

Mục đích của 02 cuộc điều tra này nhằm thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như thông tin về nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ nhằm phục vụ việc đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược khoa học và công nghệ./.

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1065

Về trang trước Về đầu trang