Thông báo
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình KH&CN HTDN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT giai đoạn 2014–2020 (09/09/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (dưới đây gọi tắt là Chương trình). Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình. 

Chi tiết hướng dẫn vui lòng xem nội dung tại đây

Nguồn: Chi cục TC - ĐL - CL

Số lượt đọc: 5205

Về trang trước Về đầu trang