Thống kê KHCN
Hội thảo khoa học "Điều tra tiềm lực Khoa học và Công nghệ và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014" (29/08/2014)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 2136 và 2137/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc điều tra tiềm lực KH&CN và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Ngày 27/08/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã mở lớp hội thảo: Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN và Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Đến dự Hội thảo có lãnh đạo Cục công tác phía Nam, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và 22 đơn vị đầu mối thông tin của các tỉnh khu vực phía Nam.

Tại hội thảo các đại biểu được nghe phổ biến về phương án điều tra và hướng dẫn điền phiếu cho từng đối tượng điều tra. Thời gian điều tra sẽ được tiến hành đồng loạt trên cả nước, bắt đầu từ ngày 01/09/2014. Mục đích điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN nhằm thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác nhằm phục vụ phân tích, đánh giá hiện trạng tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN, có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN trên phạm vi cả nước, của các Bộ, Ngành và địa phương.

Mục đích điều tra nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược KH&CN

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1568

Về trang trước Về đầu trang