Thông báo
Thông báo cuộc thi sáng chế năm 2014 (05/09/2014)
-   +   A-   A+   In  
Theo Công văn số 2526/BKHCN-SHTT ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tỏ chức cuộc thi Sáng chế 2014....

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 7146

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (09/03/2017)
  • Thông báo về việc phối hợp ban hành, sử dụng Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/02/2017)
  • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND và Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thi đua, khen thưởng năm 2017 (27/02/2017)
  • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Sở KH&CN năm 2017 (24/02/2017)
  • Thông báo về việc tổ chức triển khai phát động đợt thi đua chuyên đề "Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2017" (24/02/2017)
  • Thông báo về việc bố trí thời gian tổ chức hội họp (15/02/2017)
  • Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 (10/01/2017)
  • Thông báo về việc Triển khai hoạt động cho vay, tài trợ, hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/01/2017)
  • Thông báo về việc thực hiện Công văn số 1485-CV/TU ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo tiếp tục đổi mới. kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (26/12/2016)
  • Góp ý Dự thảo thông tư ngưng hiệu lực 1 phần đối với Thông tư 13/2015/TT-BKHCN (19/12/2016)