Thông báo
Thông báo cuộc thi sáng chế năm 2014 (05/09/2014)
-   +   A-   A+   In  
Theo Công văn số 2526/BKHCN-SHTT ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tỏ chức cuộc thi Sáng chế 2014....

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 7353

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017 (18/09/2017)
  • Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017 (15/09/2017)
  • Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (07/09/2017)
  • Thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hoá/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 (28/08/2017)
  • Góp ý dự thảo Thông tư quy định quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê (23/08/2017)
  • Triển khai, vận hành hệ thống phần mềm văn phòng điện tử và liên thông văn bản qua mạng (23/08/2017)
  • Kết quả tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN năm 2017 (22/08/2017)
  • Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh Ủy về phát triển KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (10/08/2017)
  • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định sô 2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (10/08/2017)
  • Bộ KH&CN Ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN về việc Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (03/08/2017)