Thông báo
Thông báo cuộc thi sáng chế năm 2014 (05/09/2014)
-   +   A-   A+   In  
Theo Công văn số 2526/BKHCN-SHTT ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tỏ chức cuộc thi Sáng chế 2014....

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 7460

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại huyện Côn Đảo (24/04/2018)
  • Kết luận thanh tra kết quả đợt thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ tại huyện Côn Đảo (24/04/2018)
  • Kết luận thanh tra kết quả đợt thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với cơ sở sử dụng PTĐ nhóm 2 tại huyện Côn Đảo (24/04/2018)
  • Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (24/04/2018)
  • Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN trực thuộc Sở KH&CN và đề cương ôn tập; thời gian tổ chức phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức (18/04/2018)
  • Thông báo về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (13/04/2018)
  • Thông báo cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/04/2018)
  • Thông báo v/v hỗ trợ công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm KH&CN trong nước (29/03/2018)
  • Thông báo v/v giới thiệu năng lực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hổ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (14/03/2018)
  • Thông báo V/v đề xuât, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung Kế hoạch 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/03/2018)