Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác an toàn thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. (18/01/2018)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng loạt văn bản nhằm chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhất là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 95/UBND-VP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Đài Phát thanh và Truyên hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Còn tại Công văn số 233/UBND-VP ngày 09/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu quy hoạch chế biến tập trung nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ không phép, các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn mình tăng cường giám sát, không để tình trạng buôn bán, tiêu thụ các loại sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức điều tra, xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện xử lý kiên quyết đối với các đối tượng thường xuyên giả danh các cơ quan chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế để bán các tài liệu sách, báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 thành lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm một số công chức ở các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, Thủy sản, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Thanh tra Sở Công thương, Cảnh sát môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn sẽ đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kết luận cụ thể các nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của đối tượng kiểm tra, phát hiện vi phạm (nếu có), làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thưc phẩm; trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thưc phẩm.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. Theo đó, tỉnh đã thành lập 02 Đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/3/2018.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2081

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2020 (02/01/2020)
  • Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án " Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/12/2019)
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh BR-VT (29/10/2019)
  • Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở làm việc các đơn vị hành chính - sự nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/09/2019)
  • Tăng cường quản lý, phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các trường hợp người bị mắt bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp bị ảo giác, loạn thần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (30/08/2019)
  • Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương (30/08/2019)
  • Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát của ủy ban các vấn đề Xã hội thuộc Quốc hội (20/08/2019)
  • Thông Báo về nội dung kết luận của thường trực Tỉnh Uỷ tại buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với Công chức bộ phận 1 cửa, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các Cơ quan, đơn vị, địa phương (16/08/2019)
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (15/08/2019)
  • Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 (12/08/2019)