Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh Khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (02/01/2018)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xác lập  quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh Khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Kim Trường – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do GS.TS Đàm Sao Mai làm chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm là LS. Dương Thành Long. Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của đề tài là xác lập quyền cho nhãn hiệu tập thể (NHTT) Bánh Khọt Vũng Tàu, xây dựng cơ chế/tổ chức quản lý NHTT Bánh Khọt Vũng Tàu, xây dựng mô hình khai thác NHTT để khai thác hiệu quả của NHTT đã được bảo hộ quyền.

 

Kết quả của đề tài đã khẳng định hiệu quả mang lại của việc sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Phòng kinh tế thành phố Vũng Tàu phối hợp với Sở công thương, Sở Du lịch và một số ban, ngành khác của tỉnh để quảng bá, triển khai công tác quản lý trên địa bàn ngoài phạm vi của thành phố Vũng Tàu. Đã xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể "Bánh khọt Vũng Tàu" bao gồm: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng tem, nhãn, quy trình sản xuất bánh khọt tiêu chuẩn đã được HTX Bánh khọt Vũng Tàu ban hành và đưa vào sử dụng. Đã xây dựng và triển khai mô hình quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể bánh khọt Vũng Tàu, kết hợp việc việc kiểm soát nội bộ, kiểm soát từ bên ngoài và kiểm soát chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị chỉnh sửa một số mặt còn hạn chế để hoàn thiện đề tài.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2781

Về trang trước Về đầu trang