Hợp tác quốc tế
NAFOSTED đón tiếp và làm việc với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Lào (FOSTED) (16/11/2017)
-   +   A-   A+   In  
Triển khai các nội dung đã ký kết trong Biên bản thỏa thuận (MOU) giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Lào (FOSTED) tại Nghệ An tháng 6 năm 2017, trong tuần từ 06 – 10/11/2017, đoàn công tác của FOSTED đã tới trao đổi và làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia.

Theo Biên bản thỏa thuận, Quỹ NAFOSTED phối hợp cùng FOSTED trong một số hoạt động hợp tác nghiên cứu và xây dựng chính sách cũng như nâng cao năng lực cán bộ phục vụ cho việc triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ hoạt động KH&CN của FOSTED. Đoàn công tác của FOSTED gồm 07 thành viên thuộc Ban thư ký Hội đồng quản trị và Trưởng các Bộ phận Kế hoạch hợp tác, Bộ phận Đánh giá và Bộ phận Tài chính của FOSTED. Trưởng đoàn là bà Keophayvanh DOUANGSVANH, Chánh văn phòng Viện Khoa học Quốc gia Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị FOSTED.

Trong tuần làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu tổng quan về các hoạt động của Quỹ NAFOSTED, các nội dung chi tiết về xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính, kinh nghiệm trong công tác tài chính quỹ, đặc biệt là các kinh nghiệm trong công tác tài chính cho các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Về các nội dung chuyên môn trong triển khai các chương trình, đoàn đã làm việc với các phòng chuyên môn về kinh nghiệm xây dựng và quản lý các chương trình tài trợ, hỗ trợ của NAFOSTED. Hai bên đã trao đổi chi tiết về quy trình thực hiện các chương trình, bao gồm tiếp nhận hồ sơ, đánh giá xét chọn, cấp tài trợ, theo dõi, đánh giá kết quả các đề tài. Đoàn cũng đã có trao đổi ngắn với Thứ trưởng KH&CN, Chủ tịch Hội đồng quản lý NAFOSTED Trần Quốc Khánh về các nội dung hợp tác giữa hai quỹ cũng như các hoạt động trong chuyến thăm lần này của Đoàn.


Đoàn FOSTED trao đổi tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

Bên cạnh đó, đoàn cũng tới thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài tại Quỹ. Tại đây, đoàn đã có buổi trao đổi với nhóm nghiên cứu của Trung tâm cũng như với Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội về thực tế triển khai nghiên cứu cũng như sử dụng nguồn tài trợ tại các đơn vị chủ trì.

Kết thúc tuần làm việc, hai bên đã tổng kết, thống nhất biên bản làm việc của chuyến công tác.
 

Hai Quỹ chụp ảnh lưu niệm.


Bà Keophayvanh DOUANGSVANH, Chánh văn phòng Viện Khoa học Quốc gia Lào, Bộ KH&CN, Trưởng ban thư ký Hội đồng quản trị FOSTED, Trưởng đoàn phát biểu cảm ơn sự tiếp đón của Quỹ. Bà Keophayvanh cho rằng chuyến công tác đã rất thành công và đoàn công tác đã nhận được nhiều kinh nghiệm quý giá cho hoạt động của FOSTED sắp tới. FOSTED sẽ mang các kinh nghiệm học được tại Việt Nam về nghiên cứu để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại Lào. Bên cạnh đó, Bà Keophayvanh cũng mong muốn NAFOSTED tiếp tục hỗ trợ tư vấn về kinh nghiệm cho FOSTED khi đi vào triển khai các công việc thưc tế trong thời gian tới. Với định hướng tài trợ cho các nghiên cứu quan trọng và có lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Lào, FOSTED hiện đang tiến hành xây dựng các văn bản cần thiết để thực hiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của mình. Vì vậy, FOSTED cũng mong muốn được NAFOSTED hỗ trợ trong việc xây dựng các văn bản pháp quy cần thiết cho các chương trình tài trợ, hỗ trợ.

Sau trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động theo Biên bản thỏa thuận đã ký kết.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 2260

Về trang trước Về đầu trang