Tiêu chuẩn ĐLCL
Quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói sẵn (21/08/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 15/7/2014, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói sẵn. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bán hàng đóng gói sẵn; cơ quan nhà nước về đo lường và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó Thông tư quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn bao gồm: yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2; dấu định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng, chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

Định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 1 hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kết quả hoạt động tiếp nhận công bố, chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn; tình hình và kết quả kiểm tra lượng của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn.

Thông tư này không áp dụng đối với hàng đóng gói sẵn là thuốc chữa bệnh; hàng hóa được ưu đãi, miễn trừ thủ tục hải quan; hàng tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh, chuyển khẩu; hàng gửi kho ngoại quan; hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoài; vật tư thiết bị máy móc nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư; hàng hóa thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia; hàng hóa phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014.

Nguồn: truyenthongkhoahoc

Số lượt đọc: 3085

Về trang trước Về đầu trang