Thông tin KH và Người lãnh đạo
Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 257 (tháng 9/2017) (13/11/2017)
-   +   A-   A+   In  

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN là nền tảng cho đổi mới sáng tạo                 

- Tìm hướng phát triển doanh nghiệp KH&CN            

- Bà Rịa – Vũng Tàu ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- Thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN     

- Tăng tốc chuyển giao công nghệ từ trường ĐH vào sản xuất

- Đẩy mạnh Khởi nghiệp ĐMST trong kỷ nguyên số  

THÀNH TỰU KH&CN

- Ứng dụng thành công năng lượng mặt trời vào sản xuất nước mắm quy mô công nghiệp              

- 5 thành tựu khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam           

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Người Việt đầu tiên được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN           

TƯ VẤN, MÔI GIỚI VÀ CHUYỂN GIAO

- Triển lãm MTA HANOI 2017 hội tụ những thiết bị và giải pháp công nghệ mới                

- Hiệu quả sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tại BR-VT         

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Hệ thống và công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng - Nền tảng cho doanh nghiệp.....      

- Tại sao DN nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015?              

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                                       

- Tin Trong nước                                                                 

- Tin địa phương                                                                 

      + Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2017

     + Tập huấn Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Giống lúa N25                                                                   

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

- Hỗ trợ học sau tiến sỹ ở nước ngoài tối đa 300 USD/người/tháng         

- Bộ KH&CN cấp phép sử dụng tên quốc gia để đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài            

- Ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN            

Xem nội dung tại đây  

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1750

Về trang trước Về đầu trang