Thông tin chỉ đạo điều hành
Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (27/10/2017)
-   +   A-   A+   In  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng  kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ chỉ số CCHC) và thay thế Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2638/QĐ-UBND. 

Theo đó, Bộ Chỉ số CCHC gồm 04 bảng áp dụng cho khối các Sở, ban, ngành; khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; khối UBND các huyện, thành phố; khối UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Với thang điểm 100; được đánh giá trên 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách cơ chế quản lý tài chính công; Hiện đại hóa quản lý hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phương pháp đánh giá gồm 03 phần: tự đánh giá và thẩm định (60 điểm); đánh giá qua điều tra khảo sát xã hội học (40 điểm); điểm thưởng, điểm trừ. Qua đó xác định mức độ hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Bộ Chỉ số này để đánh giá và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1540

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)