Thông tin chỉ đạo điều hành
Bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thủ tục hành chính (01/11/2017)
-   +   A-   A+   In  
Trong 2 ngày 30 và 31-10, 60 người là chủ tịch, phó chủ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa xã, phường của TP. Bà Rịa đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thủ tục hành chính.

Lớp bồi dưỡng cung cấp cho CBCC các điểm mới liên quan đến việc xem xét, đánh giá tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính; yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 1848

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2020 (02/01/2020)
  • Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án " Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/12/2019)
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh BR-VT (29/10/2019)
  • Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở làm việc các đơn vị hành chính - sự nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/09/2019)
  • Tăng cường quản lý, phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các trường hợp người bị mắt bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp bị ảo giác, loạn thần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (30/08/2019)
  • Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương (30/08/2019)
  • Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát của ủy ban các vấn đề Xã hội thuộc Quốc hội (20/08/2019)
  • Thông Báo về nội dung kết luận của thường trực Tỉnh Uỷ tại buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với Công chức bộ phận 1 cửa, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các Cơ quan, đơn vị, địa phương (16/08/2019)
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (15/08/2019)
  • Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 (12/08/2019)