Thông tin chỉ đạo điều hành
Bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thủ tục hành chính (01/11/2017)
-   +   A-   A+   In  
Trong 2 ngày 30 và 31-10, 60 người là chủ tịch, phó chủ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa xã, phường của TP. Bà Rịa đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thủ tục hành chính.

Lớp bồi dưỡng cung cấp cho CBCC các điểm mới liên quan đến việc xem xét, đánh giá tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính; yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 1942

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh (26/05/2021)
  • Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (12/05/2021)
  • Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020 - 2025 (01/04/2021)
  • Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (31/03/2021)
  • Điều tra thu thập số liệu tính chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng theo năm gốc 2015 không bao gồm khai thác dầu thô và khí đốt trên địa bàn tỉnh năm 2021 (25/03/2021)
  • Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (16/03/2021)
  • UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại Danh mục TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. (19/01/2021)
  • Triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (14/01/2021)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/10/2020)
  • Không thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (30/10/2020)