Thông tin chỉ đạo điều hành
BR-VT ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (01/11/2017)
-   +   A-   A+   In  
UBND Tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PAPI) giai đoạn 2017 – 2020.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác, quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước (bao gồm cả cung ứng dịch vụ công) trên cơ sở trải nghiệm và cảm nhận của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương.  Chỉ số PAPI được đánh giá qua 6 trục nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

6 trục nội dung đánh giá chỉ số PAPI

 

 

 

Kết quả chỉ số PAPI của tỉnh từ năm 2015 đến nay cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa thực sự tương xứng với những nỗ lực chỉ đạo, kỳ vọng của lãnh đạo Tỉnh. Với quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn nhằm nâng cao và duy trì ổn định Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo, với mục tiêu phấn đấu từ năm 2017 đến năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu được xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số PAPI đạt thứ hạng cao, nhóm 20 đơn vị tỉnh, thành đứng đầu cả nước.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các cấp, các ngành gồm: 24 nội dung thành phần với 62 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời xác định việc cải thiện Chỉ số PAPI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hầu hết các cơ quan, địa phương, đặc biệt là cấp xã; trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, trong nỗ lực cải thiện PAPI của Tỉnh nên cần được tiến hành đồng bộ, kiên trì, liên tục và lâu dài.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu từ nay đến năm 2020: Cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 6 điểm; Tăng cường công khai, minh bạch các nội dung danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất, thủ tục hành chính để người dân biết đạt 6,5 điểm; Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của cấp chính quyền đạt 6 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (kiểm soát tham nhũng trong khối chính quyền, cải thiện cung ứng dịch vụ công, cải thiện sự công bằng trong tìm kiếm việc làm tại khu vực công) đạt 6,5 điểm; Thủ tục hành chính công (cải thiện dịch vụ hành chính về chứng thực, xác nhận, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính cấp xã) đạt 7,5 điểm; Cung ứng dịch vụ công (cải thiện thái độ phục vụ trong cung cấp dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cấp cơ sở hạ tầng và giữ vững an ninh trật tự) đạt 8 điểm.

 

Nguồn: Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: QĐ 2922/QĐ-UBND)

Số lượt đọc: 1242

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 (07/06/2023)
  • Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 (06/06/2023)
  • Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023 (31/05/2023)
  • Triển khai Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND, ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (23/05/2023)
  • Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (17/05/2023)
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (17/05/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (16/05/2023)
  • Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/05/2023)