Tin KHCN trong nước
Tạo biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn (12/08/2014)
-   +   A-   A+   In  

Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí là đề tài nghiên cứu của các tác giả Phạm Đình Long, Trần Văn Quang, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đại học Đà Nẵng.

Để giải quyết bài toán về năng lượng và môi trường thì các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã tiến hành thu hồi khí sinh học (khí biogas) từ hệ thống xử lý nước thải để phục vụ phát điện hoặc đốt lò tải nhiệt sấy tinh bột sắn. Tuy nhiên, họ chưa xác định được lưu lượng và thành phần biogas sinh ra nên việc tận thu biogas phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. 

Nghiên cứu này tìm hiểu khả năng thu hồi khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí, nhằm mục đích giúp các nhà máy chế biến tinh bột sắn xác định lượng biogas có thể thu hồi từ quá trình xử lý kỵ khí nước thải tinh bột sắn, qua đó giúp nhà máy tiết kiệm một phần năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính (GHG).

 

Nguồn: vista.gov.vn

Số lượt đọc: 11345

Về trang trước Về đầu trang