Tiêu chuẩn ĐLCL
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (14/10/2013)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 14 tháng 10 năm 1946, các đại biểu đến từ 25 quốc gia lần đầu tiên họp mặt tại Luân Đôn để sáng lập nên một tổ chức quốc tế thực hiện việc điều phối và thống nhất hoạt động tiêu chuẩn. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã chính thức được thành lập một năm sau đó.

Để kỷ niệm dịp này, Ngày Tiêu chuẩn Thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào 14 tháng 10 năm 1970 và được mở rộng ra cho cả các thành viên của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thống quốc tế (ITU). Từ đó tới nay, cứ đến dịp này, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC, ITU cùng tổ chức kỷ niệm với các hình thức phong phú đa dạng khác nhau. Một mặt nhằm tôn vinh lợi ích to lớn của hoạt động tiêu chuẩn hoá trong đời sống kinh tế – xã hội trên toàn cầu, mặt khác nhằm khích lệ, lôi cuốn mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ và mọi tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn vào hoạt động tiêu chuẩn hoá.

Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng đầu thế giới ISO, IEC và ITU đều thống nhất đưa ra một chủ đề với các mục tiêu khác nhau. Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay với chủ đề “Tiêu chuẩn quốc tế tạo sự thay đổi tích cực” nhấn mạnh vai trò và lợi ích của tiêu chuẩn hóa đã được thời gian kiểm chứng trên cơ sở sự đồng thuận toàn cầu về những cách tiếp cận tốt nhất với các thách thức mang tính thời đại về xã hội, kinh tế và môi trường.

Tiêu chuẩn đảm bảo sự thay đổi tích cực thông qua việc gỡ bỏ rào cản trong trao đổi thông tin về hợp tác. Tiêu chuẩn cũng được sử dụng như những công cụ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chất thải và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Nguồn: TCVN-net

Số lượt đọc: 3563

Về trang trước Về đầu trang