Thông tin KH và Người lãnh đạo
Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 251 (tháng 3/2017) (30/05/2017)
-   +   A-   A+   In  

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KHCN phải giải quyết được nhu cầu từ thực tiễn  

- Để khoa học và công nghệ là động lực phát triển đất nước

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Dự án KH&CN cấp quốc gia    

- Đổi mới sáng tạo thông qua liên kết ba nhà

- Smart City: Triển vọng mới trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống     

- Vai trò của KH&CN trong hội nhập quốc tế phòng chống thiên tai           

- Xây dựng 1.200 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN có hiệu quả    

THÀNH TỰU KH&CN

- Việt Nam đã làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ 

- Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi tảo          

- Nghiên cứu thành công sản phẩm Sơn tường phòng chống cháy   

- Pin sinh thái mới hoạt động bằng nước biển           

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Ba nhà khoa học Việt có công trình trên tạp chí vật lý hạng nhất quốc tế  

TƯ VẤN, MÔI GIỚI VÀ CHUYỂN GIAO

- Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp bằng công nghệ đông lạnh nhanh chất lỏng         

- Sắp diễn ra triển lãm công nghệ đo lường và lắp ráp tự động hóa  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Nâng cao năng suất chất lượng: Ghi nhận kết quả, đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn mới        

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                 

- Tin Trong nước                                            

- Tin địa phương                                            

+ Họp thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ đến 2020

+ Hội nghị phối hợp tăng cường triển khai hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2018

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Thiết bị chống tấn công mạng có chủ đích APT      

- Hệ thống tự động hóa cho các nhà trồng thông minh         

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1775

Về trang trước Về đầu trang