Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017 (26/05/2017)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 25/5/2017 về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1250

Về trang trước Về đầu trang