Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Những biến đổi văn hoá xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu (08/10/2012)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 4/10, Sở Khoa Học Và Công Nghệ đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân thực hiện đề tài “ Những biến đổi văn hoá xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình CNH – HĐH”. Có hai hồ sơ tham dự xét duyệt, gồm ThS. Hoàng Hương (Phân viện văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Tp.HCM” chủ nhiệm đề tài và TS.LêThị Mai (Đại học Tôn Đức Thắng) được trình Hội đồng xét duyệt.

Trong quá trình CNH – HĐH đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, kéo theo đó là sự biến đổi về văn hoá – xã hội trong cộng đồng dân cư ngày càng mạnh mẽ. BR – VT cũng từng bước thay đổi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quá trình ấy làm thay đổi sâu sắc đời sống văn hóa của cư dân nơi đây. Do đó, việc nghiên cứu những biến đổi về văn hoá-xã hội trong thời kỳ hội nhập là một công việc cấp bách. Từ đó đánh giá kịp thời thực trạng và cả những tác động của nền kinh tế thị trường lên mọi mặt của đời sống xã hội.

Theo đó, đề tài hướng đến việc xây dựng đời sống văn hoá mới ở BR – VT theo hướng CNH – HĐH, phù hợp với truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Phát huy những thế mạnh và khắc phục những biến đổi theo hướng tiêu cực. Góp phần định hướng chiến lược xây dựng một BR – VT phát triển kinh tế hài hoà với những giá trị văn hoá nhân văn, bền vững.

Hội đồng xét duyệt đã nghe ý kiến của các ủy viên phản biện và chọn ThS.Hoàng Hương, thuộc Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt nam tại Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện thực hiện đề tài.

Nguồn: Hồng Hà

Số lượt đọc: 2965

Về trang trước Về đầu trang