Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp xét duyệt đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển nghành KH&CN tỉnh BR - VT (06/12/2012)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 6/12/2012, Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp xét duyệt đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển nghành Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp (Trường ĐH KHXH&NV) và KS. Nguyễn Kim Trường (Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh BR –VT)đồng chủ nhiệm đề tài.

Đây là một đề tài rất mới nghiên cứu theo hướng lịch sử ngành, xét về góc độ sử học thì đề tài này càng mới hơn. Khả năng đóng góp của đề tài cho khoa học là rất lớn. Lịch sử ngành giúp tái dựng lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành Khoa học & Công nghệ trên các bình diện: tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế vận hành và hoạt động; mà còn tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế của ngành từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và xây dựng những giải pháp, đề xuất, kiến nghị, tạo cứ liệu khoa học để ngành Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển đúng hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày nay.

Đề tài sẽ có đóng góp lớn cho việc xây dựng chủ trương , chính sách phát triển ngành Khoa học & Công nghệ, đồng thời phổ cập hơn việc nghiên cứu khoa học ra toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế trí thức của tỉnh nhà. Đề tài thực sự cần thiết, mang tính cấp bách, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao vì vậy Hội đồng xét duyệt đồng ý đề tài đạt yêu cầu triển khai.

 

Nguồn: Hồng Hà

Số lượt đọc: 3803

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)
  • Triển khai Đề án Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo (17/10/2023)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay” (12/10/2023)