Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp xét duyệt đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển nghành KH&CN tỉnh BR - VT (06/12/2012)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 6/12/2012, Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp xét duyệt đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển nghành Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp (Trường ĐH KHXH&NV) và KS. Nguyễn Kim Trường (Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh BR –VT)đồng chủ nhiệm đề tài.

Đây là một đề tài rất mới nghiên cứu theo hướng lịch sử ngành, xét về góc độ sử học thì đề tài này càng mới hơn. Khả năng đóng góp của đề tài cho khoa học là rất lớn. Lịch sử ngành giúp tái dựng lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành Khoa học & Công nghệ trên các bình diện: tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế vận hành và hoạt động; mà còn tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế của ngành từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và xây dựng những giải pháp, đề xuất, kiến nghị, tạo cứ liệu khoa học để ngành Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển đúng hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày nay.

Đề tài sẽ có đóng góp lớn cho việc xây dựng chủ trương , chính sách phát triển ngành Khoa học & Công nghệ, đồng thời phổ cập hơn việc nghiên cứu khoa học ra toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế trí thức của tỉnh nhà. Đề tài thực sự cần thiết, mang tính cấp bách, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao vì vậy Hội đồng xét duyệt đồng ý đề tài đạt yêu cầu triển khai.

 

Nguồn: Hồng Hà

Số lượt đọc: 3338

Về trang trước Về đầu trang