Công tác khác
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục HC cho cá nhân, tổ chức và DN" trên địa bàn tỉnh năm 2017 (24/02/2017)
-   +   A-   A+   In  

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục HC cho cá nhân, tổ chức  và DN" trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 902

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (24/09/2020)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2021 (07/09/2020)
  • Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 (14/05/2019)
  • Báo cáo Kết quả thực hiện Ngày pháp luật (2013-2018) của Sở Khoa học và Công nghệ (05/12/2018)
  • Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT năm 2018 (14/11/2018)
  • Tập huấn chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018 (07/11/2018)
  • Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2018 (04/06/2018)
  • Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 của Sở KH&CN (28/02/2017)
  • Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (21/06/2016)
  • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (05/04/2016)