Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp nghiệm thu đề án thuộc chương trình Khoa học hỗ trợ DN năm 2012 (23/01/2013)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 22/01/2013, Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh đã đi thực tế kiểm tra và nghiệm thu 2 đề án “Đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m2/ ngày, đêm tại Khu du lịch làng Bình An của công ty CP Làng Bình An” do bà Trần Thị Hiếu làm chủ nhiệm và đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi công suất 160m2/ ngày đêm tại trang trại chăn nuôi gia súc của công ty cổ phần Minh Nghĩa” do ông Hồ Xuân Thống làm chủ nhiệm đề án. Cả hai đề án này thuộc chương trình Khoa Học hỗ trợ doanh nghiệp năm 2012.

Tại khu du lịch Làng Bình An, lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày vào khoảng 10m3/ ngày trực tiếp đổ ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Nếu không được xử lý triệt để lượng nước thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt. Vì vậy, việc xử lý nguồn nước thải này là điều rất cần thiết. Công ty Cp Làng Bình An đã sử dụng phương pháp bùn sinh học hiếu khí để xử lý nước thải và cho hiệu quả khả quan. Nước thải sau khi qua xử lý đạt mức B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, được công ty dùng để tưới cây cảnh. Hệ thống đi vào hoạt động giúp giảm mùi hôi sinh ra trong quá trình xử lý và tiết kiệm ngân sách mà công ty phải bỏ ra để chi trả cho việc xử lý nước thải.

Riêng với khu trang trại chăn nuôi gia súc của công ty cổ phần Minh Nghĩa trước đây có đầu tư xây dựng hầm Biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng không đạt yêu cầu. Nước thải trong quá trình chăn nuôi xử lý chưa đạt tiêu chuẩn gây mùi hôi thối khó chịu. Từ khi có hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi công suất 160m3/ ngày đêm đi vào hoạt động đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khuôn viên nhà xưởngvà khu dân cư xung quanh, giảm ô nhiễm nguồn nước, đất đai và thổ nhưỡng. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 40:2011/BTNMT, nâng cao được vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cả hai hệ thống xử lý nước thải của công ty Cổ Phần Bình An và công ty CP Minh Nghĩa bước đầu hoạt động khá hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng. Đây là điều cần thiết nên làm của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng bền vững và lâu dài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao hiệu quả của hai đề án này và đồng ý nghiệm thu.

Nguồn: Hồng Hà

Số lượt đọc: 3099

Về trang trước Về đầu trang