Tin KHCN trong tỉnh
Hội nghị trực tuyến Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (09/01/2017)
-   +   A-   A+   In  

Sáng ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đầu cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đầu cầu địa phương tại 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trung ương còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc Bộ KH&CN; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý KH&CN; đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;... Tham dự Hội nghị tại đầu cầu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ban ngành liên quan, các tổ chức và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong tỉnh.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN đã báo cáo các kết quả đã đạt được của của ngành khoa học công nghệ trong năm 2016 cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2017. Theo đó, trong năm 2016 Bộ KH&CN đã làm tốt nhiệm vụ giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, ngành KH&CN đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoạt động KH&CN đã bám sát hơn và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chuyển dịch theo hướng nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả. Các địa phương đã chú trọng ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm thúc đẩy triển khai tại các đại phương.

 

Trong hội nghị, các đại biểu đại diện một số Bộ, ngành, địa phương đã kiến nghị các giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành KH&CN theo hướng đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa KH&CN vào phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các mặt hàng chủ lực xuất khẩu; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong nước theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp của lĩnh vực KH&CN. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của ngành KH&CN trong phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đề nghị, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư cho KH&CN trên cơ sở sát thực tiễn, hiệu quả hơn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN. Nâng cao năng lực kiến tạo của Nhà nước để phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, tạo những thể chế thông thoáng nhằm thu hút, phát huy các nhân tài tham gia nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ. Hoạch định rõ ràng hơn về ứng dụng KH&CN; nghiên cứu KH&CN phải gắn chặt với nhu cầu của thị trường, phát huy thế mạnh của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 4121

Về trang trước Về đầu trang