Tin KHCN trong tỉnh
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 năm 2016 (25/11/2016)
-   +   A-   A+   In  

Chiều ngày 18/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đợt 4 đề án của các doanh nghiệp tham gia “Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020”. Ông Vương Quang Cần - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện được của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 9 đề án của các doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 996,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. CN. Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại BR-VT, nội dung được hỗ trợ là: Giám sát ISO 9001:2008 và Đề án “Thực hiện kiểm toán năng lượng, đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí năng lượng ”

2. Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Toàn Cầu, nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng QMS;

3. Công ty cổ phần cao su Thống Nhất, nội dung được hỗ trợ là: Giám sát hệ thống ISO 9001 và ISO 14001;

4. Công ty TNHH bột mì CJ-JC Toàn Cầu, nội dung được hỗ trợ là: Tư vấn, chứng nhận hệ thống FFSC 22000, đào tạo về hệ thống ISO 15498;

5. Công ty TNHH dịch vụ Công Đoàn, nội dung được hỗ trợ là: Đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60m3/ngày.đêm”;

6. Công ty TNHH du lịch sản xuất thương mại Hương Phong, nội dung được hỗ trợ là: Đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày.đêm”;

7. Công ty TNHH khí công nghiệp Hải Yến, nội dung được hỗ trợ là: Giám sát hệ thống ISO 9001:2008;

8. Công ty TNHH đá Quỳ Hợp, nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng website;

9. Công ty cổ phần gạch gói gốm xây dựng Mỹ Xuân, nội dung được hỗ trợ là: Đề án “ Tái sử dụng xỉ than, trấu làm phụ gia sản xuất gạch Tuynel”.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 5401

Về trang trước Về đầu trang