Hoạt động KH&CN
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (22/07/2017)
-   +   A-   A+   In  
 

a) Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động phợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc cá nhân cư trú.

 

Bước 2:  Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

 

- Nơi nhận hồ sơ và nơi trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00; Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:     

 

          - Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.

 

         - Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng.

 

         Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 

d) Thời hạn giải quyết: Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.

 

h) Lệ phí: Không

 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Bản đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (Mẫu biểu A-ĐK2)

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

-  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/12/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

 

 - Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

 

 - Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

 

Biểu mẫu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1120

Về trang trước Về đầu trang