Tin KHCN trong tỉnh
Sở KH-CN tỉnh BR-VT đẩy mạnh phối hợp với Cục ứng dụng và phát triển công nghệ (17/03/2014)
-   +   A-   A+   In  
Theo chương trình ký kết giữa Cục ứng dụng và phát triển công nghệ và Sở KH-CN tỉnh BR-VT, từ nay đến năm 2020, hai bên sẽ chú trọng đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ sự nghiệp KHCN song song với việc ứng dụng tiến bộ KHCN gắn với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Cục ứng dụng và phát triển công nghệ và Sở KH-CN tỉnh bao gồm 5 nội dung.Trong đó nhấn mạnh đến việc hỗ trợ chủ trương, chính sách, định hướng việc xây dựng và triển khai dựán về thành lập khu sản xuất thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng KHCN tập trung, cơ sơ ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và các dự án xây dựng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KHCN của tỉnh. Tổchức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ trong các tổ chức và doanh nghiệp. Phối hợp đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH và CN tiên tiến và xây dựng giải pháp kinh tế- kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực tỉnh quan tâm. Phối hợp và tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động KH-CN, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ.

Nguồn: brt

Số lượt đọc: 7066

Về trang trước Về đầu trang