Tin KHCN trong tỉnh
Nghiệm thu dự án Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (16/11/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28-10, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinoutus Blochii Lascepède, 1801), trong ao đất tại Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”do ThS. Lê Thị Dịu làm chủ nhiệm; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh BR-VT là cơ quan chủ trì. Ông Mai Thanh Quang - GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu. 

Dự án với mục tiêu thiết kế xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinoutus Blochii Lascepède, 1801) trong ao đất với diện tích 3000m² phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, sau 10 tháng triển khai dự án cá chim vây vàng sinh trưởng và phát triển tốt, cá không bị bệnh, sản lượng sau thu hoạch cao đạt 3,5 tấn/3.000m².

Theo Hội đồng nghiệm thu, đây là dự án có triển vọng lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi, góp phần làm đa dạng mô hình nuôi cho cá chim đồng thời giúp người dân có thể chuyển đổi đối tượng nuôi cho phù hợp. Hội đồng đồng ý nghiệm thu và xếp loại khá.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 5620

Về trang trước Về đầu trang