Đăng ký Đề tài-Dự án
Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN (18/09/2006)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT thông báo Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ GIAO NỘP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN

Tên đề tài:

 

Thuộc chương trình:

Cơ quan chủ trì đề tài:

Địa chỉ:

ĐT:

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT

Địa chỉ: 130 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu.

ĐT: 064.852484

Tổng chi phí thực chi:x 1000đ hoặc USD

Trong đó: - Từ ngân sách Nhà nướcx 1000đ hoặc USD

- Kinh phí của Bộ/Tỉnh x 1000 đ hoặc USD

 

Thời gian nghiên cứu:tháng

Thời gian bắt đầu:

Thời gian kết thúc:

Tên cán bộ phối hợp nghiên cứu: 

Số chứng nhận đăng ký KQNC

Ngày đăng ký:

(Ô này do Trung tâm TTTLKHCNQG ghi)

Bảo mật:

A. phổ biến rộng rãi

B.Phổ biến hạn chế

C. Không phổ biến


 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

 

 

 

 

Kiến nghị về quy mô và đối tượng áp dụng kết quả nghiên cứu:

 

 

 

Chức vụ

Chủ nhiệm đề tài

Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài

Chủ tịch hội đồng đánh giá chính thức

Thủ trưởng cơ quan quản lý đề tài

Họ và tên

 

 

 

 

Học hàm, học vị

 

 

 

 

Ký tên

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1536

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC