TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 28 (tháng 6/2016) (01/10/2016)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Một số điểm mới của Chương phòng vệ thương mại trong Hiệp định TPP         

- Nhiều quy định khắt khe về xuất khẩu cá ngừ                            

- Hiệp định TPP đòn bẩy cho nền kinh tế Việt Nam                     

- Tiếp tục triển khai tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN 

- Hàng rào phi thuế quan là thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu           

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                            

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 6/2016 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤsT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- DN nhỏ và vừa với giải pháp nâng cao NSCL                            

- Chứng nhận Thương mại công bằng giúp nông sản rộng đường vào EU             

- Tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thúc đẩy thương mại..                

- Hội thảo KHCN  trong đảm bảo an toàn thực phẩm                    

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu                                                  

- Tiến tới xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho vape và các sản phẩm hơi   

- Đơn giản hóa việc so sánh giá                                                 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh khí                        

- Điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất                

TIN NGẮN

Tin Thế giới

- Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua việc hủy bỏ chương trình thanh tra cá da trơn mới của Hoa Kỳ

- MRA hợp lý hóa quá trình kiểm nghiệm thực...                         

- Triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại Viễn Đông..

- Thông tin cảnh báo về việc xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc  

Tin Trong nước

- Sau vải và xoài Úc tiếp tục xem xét nhập khẩu thanh long Việt Nam

- Hoạt động tiêu chuẩn, hợp chuẩn – hướng tới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường        

Tin tổng hợp địa phương

- Xét duyệt đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 6 năm 2016       

- Thẩm định đề án xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2008...      

- Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 2016               

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 1824

Về trang trước Về đầu trang