Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án NCKH và phát triển công nghệ bổ sung năm 2009 (03/06/2009)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

THÔNG BÁO

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BỔ SUNG NĂM 2009

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau:

“Nghiên cứu đánh giá tổng thể hiện trạng xói lở - bồi lấp vùng ven biển từVũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục”.

1. Mục tiêu: Nghiên cứu, đánh giá tổng thể hiện trạng xói lở bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu. Đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Nội dung:

- Nghiên cứu tổng thể hiện trạng và nguyên nhân xói lở, bồi lấp khu vực ven biển từ Vũng Tàu – Bình Châu; xác định rõ những vị trí xói lở - bồi lấp xung yếu cần phải đầu tư xử lý.

- Đề xuất các giải pháp khắc phục:

+ Lựa chọn giải pháp xử lý chống xói lở - bồi lấp cụ thể để đầu tư.

+ Đánh giá tác động môi trường của việc đầu tư chống xói lở - bồi lấp giữa các vùng xung yếu với nhau và

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường việc đầu tư chống xói lở - bồi lấp.

+ Đề án tính toán tổng vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư hàng năm.

3. Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu đánh giá tổng thể hiện trạng xói lở - bồi lấp và các giải pháp khắc phục.

4. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký:

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20 tháng 06 năm 2009.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN GỒM:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án (Biểu B1-1-ĐONTC.SĐ);

2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và PTCN (B1-2-TMKHCN);

3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức nơi cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-3-LLTC.SĐ);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-4-LLCN).

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu ( biểu B1-5-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu.

(Các mẫu biểu có trên trang WEB http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

Download biểu mẫu tại đây

   Hồ sơ (1 bản gốc và 12 bản sao) được niêm phong và ghi rõ tên trên phong bì:

- Tên đề tài, dự án;

- Tên và địa chỉ của tổ chức tham gia tuyển chọn;

- Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài;

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong túi Hồ sơ và gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

130 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ trực tiếp với Phòng quản lý khoa học hoặc điện thoại số: 064. 852 484 /807 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1688

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (07/07/2023)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/07/2023)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/06/2023)
  • Đăng tải thông tin kết quả thực hiện đề tài Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/06/2023)
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/11/2020)