Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT kế hoạch năm 2011 (19/08/2010)
-   +   A-   A+   In  

Để xây dựng danh mục các đề tài, dự án kế hoạch năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới Quý Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học và các tổ chức hoạt động KH&CN trong Vùng đề xuất đề tài, dự án cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011.


Xem thông báo tại đây.

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1319

Về trang trước Về đầu trang