Tin KHCN trong nước
Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (13/09/2016)
-   +   A-   A+   In  

Hàu là động vật thân mềm, hai mảnh vỏ (nhiều nơi còn gọi là con Hầu, tên chính xác, xuất phát từ Trung Quốc là Hàu), chúng phân bố rộng về mặt địa lý và sinh thái, có thể sống ở vùng nước có nồng độ muối trên 5% và dưới 30%.

Với mục tiêu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm Hàu Thái Bình Dương ở vùng biển Việt Nam nhằm đưa công nghệ phổ biến rộng rãi vào sản xuất góp phần bảo vệ lãnh hải và phát triển kinh tế biển. Trong thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2014 chủ nhiệm đề tài KS. Vũ Đình Thúy cùng với cơ quan chủ quản là Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 đã cùng hợp tác để triển khai đề tài “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (crassostrea gigas thunberg, 1793)” hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi Hàu Thái Bình Dương thương phẩm. Đã sản xuất được 84,238 triệu con hàu giống cấp 1, kế hoạch đặt ra là 80 triệu con (đạt 105%). Sản phẩm nuôi thương phẩm của Dự án đã đạt được 800 tấn hàu Thái Bình Dương kích cỡ thương phẩm, kế hoạch 800 tấn thương phẩm (đạt 100%). Dự án đã đào tạo được 20 cán bộ kỹ thuật có thể trực tiếp chỉ đạo, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương, dự án cũng đã đào tạo được 20 công nhân có tay nghề, có thể trực tiếp tổ chức sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương. 

Với công nghệ sản xuất giống hàu Thái Bình Dương, tỷ lệ sống từ hàu ấu trùng đến hàu giống cấp 1 đạt 14,1% - 16,1%, trung bình đạt 15,26%. Tỷ lệ sống của hàu Thái Bình Dương từ giống cấp 1 lên giống cấp 2 đạt trung bình 87,1%. Còn công nghệ nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương, tỷ lệ sống từ hàu giống cấp 1 đến hàu thương phẩm đạt 53,25%, năng suất hàu Thái Bình Dương thương phẩm đạt 3,02% tấn/bè nuôi (9mx9m), các chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng trong thịt hàu đều ở ngưỡng cho phép. 

Bên cạnh đó còn có một số điểm mới về công nghệ như: 

- Đã thí nghiệm và đưa ra kết quả tốt nhất để ương hàu rời trong hệ thống Upweling: mật độ tương đương: 1.100 con/lít đạt tỷ lệ sống 80,76%; sinh trưởng: 3,385mm/35 ngày nuôi; lưu tốc dòng chảy: 30ml/phút; tỷ lệ sống đạt: 79,86%; sinh trưởng 3,385mm/35 ngày nuôi.

- Đã thí nghiệm và đưa ra kết quả tốt nhất để ương hàu rời trong hệ thống Flow-through: mật độ ương: 1.300con/lít và lưu tốc 2,8 lít/phút; tỷ lệ sống đạt 68,45%; sinh trưởng:4,3mm/35 ngày nuôi. 

Hiện nay, một số công ty và hộ gia đình đang có nhu cầu tiếp nhận công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương của dự án như Công ty đầu tư và phát triển thủy sản Hạ Long - Quảng Ninh, Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thủy sản Minh Hàn Quảng Yên - Quảng Ninh,… Dự án đã chuyển giao công nghệ “Sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương” thành công cho Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa và một số hộ gia đình tại huyện Tĩnh Gia, Than Hóa,…

Phát triển nghề nuôi hàu trên quy mô lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa,… là hoàn toàn khả thi. Trên cơ sở phục vụ của khoa học và công nghệ cho sản xuất, những năm tới sản phẩm hàu thương phẩm sẽ đạt sản lượng rất lớn đủ để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 11480/2015) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Nguồn: NASATI

Số lượt đọc: 3000

Về trang trước Về đầu trang