Tin KHCN trong nước
Dự án trăm triệu USD của ngành khoa học triển khai tài trợ đợt hai (12/09/2016)
-   +   A-   A+   In  
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết đã triển khai tài trợ đợt 2 của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST).

Đợt tài trợ này bao gồm 3 hợp phần. Theo đó, hợp phần 1a là các dự án thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp ở trong nước để triển khai thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển, đào tạo chuyển giao tri thức.

Kinh phí tài trợ cho các tiểu dự án của hợp phần 1a không vượt quá 200.000 USD, thời gian nhận hồ sơ trước ngày 27/9/2016.

Trong khi đó, hợp phần 2a có mục đích hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện thành công dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững. Kinh phí không quá 4.000.000 USD và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 3/10/2016.

Hợp phần 2b2 sẽ hỗ trợ các Nhóm Hợp tác thực hiện Đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về khoa học công nghệ; các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học. 

Ở hợp phần này, FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% khoản kinh phí thực hiện đề xuất tương ứng với số tiền tối đa không quá 3.000.000 USD. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 4/10/2016.

Được khởi động từ tháng 11/2013, FIRST có tổng mức đầu tư 110 triệu USD. Trong số đó, 100 triệu USD là vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và 10 triệu USD vốn đối ứng của Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao là chủ dự án này.

FIRST tập trung vào 3 đối tượng là thể chế, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp. Các trọng tâm ưu tiên của dự án gồm đổi mới cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ, cải cách hệ thống khoa học và công nghệ công lập theo hướng tự chủ, năng động, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nguồn: TTXVN

Số lượt đọc: 1602

Về trang trước Về đầu trang