Tin KHCN trong tỉnh
Tập huấn “Kỹ năng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 dành cho thư ký ISO” (29/08/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 23/8 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 dành cho thư ký ISO”, đến dự lớp tập huấn có hơn 40 học viên là thư ký ISO trong các cơ quan Sở ban ngành, UBND xã, phường, thị trấn, huyện. 

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23-26/08) do giảng viên ThS. Vũ Thị Thu Hà - Viện Năng suất Việt Nam trình bày. Nội dung lớp tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức về các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO, kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ sử dụng nhằm nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Các học viên còn được thực hành các bài tập liên quan đến kỹ năng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn vào thực tế.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 4727

Về trang trước Về đầu trang