Tin KHCN trong tỉnh
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh BR-VT, làm cơ sở để quản lí sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững” (23/08/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/08, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh BR-VT, làm cơ sở để quản lí sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững” do ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng được danh mục các loài cây thuốc có giá trị phân bố tại tỉnh BR-VT, hiện trạng sinh trưởng, khai thác và sử dụng từ 15-20 loài cây thuốc chủ yếu và đề xuất được phương án sử dụng, phát triển và bảo tồn các loài cây thuốc.

Tham gia tuyển chọn có 2 hồ sơ như sau:

1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Lâm

Tổ chức đăng ký chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM

2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. Trần Thị Liên

Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện Dược liệu

Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký đề tài, Hội đồng đã chọn hồ sơ do TS. Trần Thị Liên làm chủ nhiệm để triển khai và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung cho hoàn chỉnh.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 5107

Về trang trước Về đầu trang