Tin KHCN trong tỉnh
Tuyển chọn đề tài “Đánh giá thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp trong 5 năm (2010-2015) và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả khởi nghiệp cho các doanh nghiệp của tỉnh BR-VT” (15/08/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 05/08, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp trong 5 năm (2010-2015) và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả khởi nghiệp cho các doanh nghiệp của tỉnh BR-VT” do  PGS.TS Mai Thanh Phong – P.Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Tp.HCM, GĐ Trung tâm Vường ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, khảo sát thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp ở BR-VT trong giai đoạn 2010-2015 và nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả khởi nghiệp, sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp trong đó có các nhóm nhân tố về năng lực nhà khởi nghiệp, động cơ khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp, từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực nhà khởi nghiệp và cải thiện môi trường khởi nghiệp để nâng cao hiệu quả khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tuyển chọn có 3 hồ sơ như sau:

1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. Ngô Quang Huân

Tổ chức đăng ký chủ trì: Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thắm Ngọc

Tổ chức đăng ký chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT

3) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. Lê Cao Thanh

Tổ chức đăng ký chủ trì: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Nam (Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính)

Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký đề tài, Hội đồng đã chọn hồ sơ do ThS. Trần Thị Thắm Ngọc làm chủ nhiệm để triển khai và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung cho hoàn chỉnh.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 5083

Về trang trước Về đầu trang