Tin KHCN trong tỉnh
Hội thảo khoa học “Giải pháp để các Chương trình trình khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ tích cực phát triển KT-XH khu vực phía Nam” (15/08/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 12/8, tại khách sạn DIC (TP. Vũng Tàu) Cục Công tác phía Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT tổ chức Hội thảo khoa học “Các giải pháp để các Chương trình KH&CN quốc gia phục vụ tích cực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam”. Chủ trì Hội thảo có ông Phạm Đại Dương - Thứ Trưởng Bộ KH&CN và ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến dự Hội thảo có hơn 150 đại biểu đại diện cho các đơn vị quản lý của Bộ và địa phương, doanh nghiệp có hoạt động KH&CN và các Viện nghiên cứu, trường đại học khu vực phía Nam. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá kết quả bước đầu triển khai các chương trình, đề án quốc gia về KH&CN khu vực phía Nam, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi các vấn đề như: Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình KH&CN trọng điểm và nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước tại khu vực phía Nam; vai trò của ngân sách KH&CN địa phương trong việc triển khai và ứng dụng hiệu quả các chương trình KH&CN quốc gia tại các địa phương phía Nam; một số kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2005 – 2015 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KH&CN của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 – 2020; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi và giới thiệu khung Chương trình giai đoạn 2016 – 2021; cơ chế vận hành quỹ phát triển KH&CN địa phương.

Ngoài ra tại Hội thảo lãnh đạo Bộ KH&CN và Tỉnh BR-VT cũng đã giải đáp nhiều kiến nghị, thắc mắc của các nhà khoa học, doanh nghiệp khoa học về các chính sách phát triển KH - CN, khuyến khích ứng dụng các giải pháp, chương trình KH - CN vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 4327

Về trang trước Về đầu trang