Giải thưởng KH&CN tỉnh BR-VT
Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016 (08/08/2016)
-   +   A-   A+   In  

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức để tôn vinh các tác giả của những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm hướng đến việc khuyến khích công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 536

Về trang trước Về đầu trang