Tin KHCN trong nước
Triển khai thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 (27/07/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 21/7/2016, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ cao đã tổ chức buổi họp góp ý xây dựng Dự thảo về mục tiêu, nội dung chủ yếu và dự kiến sản phẩm cho Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Dự thảo).

Cùng chủ trì buổi họp có ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị được giao phối hợp thực hiện Chương trình. Thành phần tham dự bao gồm đại diện của Bộ Công thương, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Hiệp hội phần mềm, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đơn vị trực thuộc Bộ như Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tin học, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ.
 


Các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho từng nội dung của Dự thảo. Những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận hầu hết là làm sao kết nối và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, người dân một cách tốt nhất; xây dựng và sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung; phát triển đội ngũ nhân lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin.


Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Vụ Công nghệ cao sẽ hoàn thiện Dự thảo, gửi xin ý kiến Bộ, ngành và đơn vị liên quan theo qui định hiện hành, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 1969

Về trang trước Về đầu trang